Witamy na stronie Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Lesznie

Misja przedszkola

„Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.”

św. Jan Paweł II, Warszawa, 2 czarwca 1979 r.

Jesteśmy przedszkolem katolickim.

Pragniemy towarzyszyć wychowankom w drodze życia

i wspomagać ich w pełnym, harmonijnym rozwoju,

w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej.

Staramy się przybliżać dzieciom wartości płynące z nauki Kościoła,

czerpiąc wzór z naszego patrona św. Jana Pawła II.

Patronat Ojca Świętego daje radość i równocześnie stawia wymagania

przed całą społecznością przedszkolną,

by kierować się na co dzień wartościami płynącymi z życia i nauczania Świętego.