5-9 listopada 2018

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, nasze przedszkole przyłączyło się do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.

5 listopada 2018
Rozpoczynamy…
Obchody rozpoczęliśmy od zorganizowania na przedszkolnym holu kącika patriotycznego oraz wyeksponowania żołnierskich mundurów z czasów Powstania Wielkopolskiego. Kąciki patriotyczne pojawiły się także w salach każdej z grup, a znajdowały się w nich również książki i rekwizyty przyniesione przez dzieci.
Podczas zajęć umuzykalniających przedszkolaki dowiedziały się o waleczności polskich żołnierzy i śpiewały piosenki pełne miłości do Ojczyzny. Potem obejrzały film edukacyjny „Polak Mały” oraz utrwaliły „Katechizm polskiego dziecka” Wł. Bełzy.

6 listopada 2018
Na ludową nutę
Nasza Ojczyzna ma swoje tradycje regionalne i ludowe, także w dziedzinie tańca i strojów. Strój lokalny jest spuścizną wielopokoleniowej tradycji. Kolejny dzień upłynął nam na ludowo. Przedszkolaki poznały stroje ludowe charakterystyczne dla regionów Krakowa i Śląska. Utrwaliły podstawowe kroki krakowiaka i trojaka oraz poznały ludową zabawę „Grozik”. Spotkanie uświadomiło nam jak piękna i bogata jest kultura naszego kraju i jak ważne jest przekazywanie polskiej tradycji kolejnym pokoleniom.

7 listopada 2018
Uroczysta akademia
Dzieci z grupy Słoneczek przygotowały dla swoich kolegów i koleżanek uroczystą akademię o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Występ obfitował w szereg patriotycznych wierszy i piosenek. Chwile zadumy pojawiały się przy pieśniach: ,,My Pierwsza Brygada” i ,,Rozkwitały pąki białych róż”. Wspólnie deklamowany wiersz pt: ,,Katechizm polskiego dziecka” Wł. Bełzy stał się okazją do złożenia deklaracji miłości do naszej Ojczyzny. Akademię zakończyło odśpiewanie Hymnu Polski.

8 listopada 2018
„ Na skrzydłach historii”
Patriotyzm to także miłość do regionu, w którym mieszkamy. Podczas prezentacji multimedialnej „ Na skrzydłach historii” udaliśmy się na „wirtualny spacer” po naszym mieście. Zobaczyliśmy najważniejsze zabytki, ciekawe miejsca, a także herb Leszna.

8 listopada 2018
Legenda o herbie Leszna
Dzieci z grupy Jagódek i Niezapominajek, na zaproszenie taty Antosi, odwiedziły Stację Biznes. Przedszkolaki w ciekawy sposób zostały zapoznane z legendą o powstaniu herbu Leszna i w specjalnie przygotowanych strojach wystąpiły w krótkiej inscenizacji.

8 listopada
Rozstrzygnięcie konkursu
Przeżywany czas był także okazją do zorganizowania rodzinnego konkursu ph.”Jesteśmy dumni z Polski”. Piękne prace wykonane przez dzieci i ich rodziców zostały wyeksponowane na gazetkach przez salami grup. Każde dziecko biorące udział w konkursie zostało nagrodzone książką pt. „Kocham Polskę”.

9 listopada 2018
Patriotyczna moda
Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości rodziców przedszkolaki pięknie prezentowały się podczas pokazu mody patriotycznej. Nie zabrakło żołnierzy, sanitariuszek, piłkarzy, krakowianek… Piękne wianki, sukienki, stroje rycerskie i sportowe, a także przyniesione przez niektórych rekwizyty wojskowe ubogaciły ten dzień. Na twarzach małych modelek i modeli było widać radość, ale i dumę z bycia Polką i Polakiem.

9 listopada 2018
Wdzięczni Bohaterom
100. rocznica odzyskania niepodległości to doskonała okazja, aby oddać hołd tym, którzy walczyli o naszą wolność. Motylki, Poziomki i Słoneczka zapaliły znicze przy Pomniku 200-lecia Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości oraz przy grobach Powstańców Wielkopolskich. Przedszkolaki podczas krótkiej modlitwy prosiły o radość wieczną dla tych niezwykłych Bohaterów, którzy tak odważnie walczyli o niepodległą Polskę. Cieszymy się, że żyjemy w tak pięknym kraju, że możemy wspólnie świętować wolność. Chwała wszystkim, którzy za nią oddali swoje życie!