Czas trwania czynności Czynności dzieci i nauczyciela
6:30-8:00

Schodzenie się dzieci w grupach łączonych, integrowanie przedszkolaków z różnych grup poprzez zabawy dowolne, z niewielkim udziałem nauczyciela, odpowiadające zainteresowaniom dzieci, m. in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w „Kąciku książki”, udział w grach dydaktycznych; indywidualna praca z dziećmi

8:00-8:15

Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, dowolnie wybranymi zabawkami, udział w grach dydaktycznych; zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; indywidualna praca z dziećmi

8:15-8:30

Ćwiczenia poranne; czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowujące do śniadania

8:30-9:00

Śniadanie, czynności samoobsługowe, higieniczne

9:00-10:00

Zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego

10:00-10:45

Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela

10:45-11:00

Czynności samoobsługowe, higieniczne

11:00-11:30

II śniadanie, czynności samoobsługowe, higieniczne

11:30-11:45

Czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na powietrze

11:45-12:45

Pobyt na świeżym powietrzu, realizacja np. różnych form aktywności ruchowej, obserwacji przyrodniczych

12:45-13:00

Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela

13:00-13:15

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

13:15-13:30

Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do obiadu

13:30-14:00

Obiad, czynności samoobsługowe

14:00-14:15

Bajkoterapia / czytanie wierszy lub opowiadań

14:15-15:30

Czas przeznaczony np. na:

  • zabawy relaksacyjne,
  • udział dzieci w zajęciach dodatkowych,
  • kontynuację zabaw dowolnych z niewielkim udziałem nauczyciela,
  • pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • pobyt w ogrodzie przedszkolnym połączony z różnymi formami ruchu, prowadzeniem obserwacji przyrodniczych,
  • organizację spacerów,
  • udział w przedszkolnych akcjach, przedsięwzięciach
15:30-16:30

Rozchodzenie się dzieci, integrowanie przedszkolaków z różnych grup poprzez zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe

 

 

Wstecz