Przedszkole im. św. Jana Pawła II

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie

PJP2.4310.1.2019                                                                 

 

KOMUNIKAT NR 2

W SPRAWIE REKRUTACJI DZIECI
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. ŚW. JANA PAWŁA II
PROWADZONEGO PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY
W LESZNIE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Ogłaszamy rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola im. św. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie. Zgodnie z ustaleniami Urzędu Miasta Leszna, nabór dotyczy dzieci rodziców zamieszkujących w mieście Lesznie.

Ustalone przez organ prowadzący przedszkole kryteria rekrutacyjne znajdują się w tekście wniosku o przyjęcie dziecka.

Przedszkole prowadzi nabór dzieci 3-letnich.

W przedszkolu w godz. od 8:00 do 15:00 można pobrać wniosek o przyjęcie dziecka oraz inną dokumentację związaną z rekrutacją.

Wymienioną dokumentację można pobrać także ze strony internetowej przedszkola www.przedszkolejp2.com.

Terminarz postępowania:

Termin
11.03.2019 - 29.03.2019
do godz. 15.00
1.04.2019 - 5.04.2019
23.04.2019
do 30.04.2019
do godz. 15:00
6.05.2019
Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.